Distribuția în școli de fructe, legume, lapte și produse lactate

Ca urmare a modificării legislației europene (Regulamente noi), programele anterioare de încurajare a consumului de fructe şi legume în școli, respectiv de distribuire a laptelui în școli, se unifică în Programul pentru școli, sub aceleași reguli şi principii de implementare, începând cu anul școlar 2017-2018.

Dezbaterile pentru unificarea celor două programe la nivel european au fost demarate în 2014.

Cele două componente ale programului sunt:

  • distribuția de fructe, legume, lapte şi produse lactate;
  • măsurile educative;

Noul program pentru școli aduce, ca elemente de noutate:

  • accent pe distribuirea produselor proaspete;
  • posibilitatea transferului de fonduri între cele două scheme de până la 20% o singură dată pentru un an școlar;
  • Încadrarea cheltuielilor generate de distribuție și măsuri educative, pentru cele trei categorii de produse fructe – legume, lapte și produse lactate într-un buget european mai restrâns, care include distribuția și măsurile educative.

Finanțarea programului pentru școli este asigurată în baza Regulamentului 791/2016, fiind prevăzute mai multe activități de distribuție si consum, pentru  mai multe tipuri de produse, sub titulatura Programul pentru Școli. Alocarea națională pentru programul pentru școli este de 3,5 ori mai mare decât alocarea europeană.

Bugetul UE pentru România/an școlar 2017/2018:

  • 098.682 euro stabilit pentru fiecare componentă a programului – schema de fructe şi legume 5.493.478 euro şi schema de lapte 12.605.204 euro;
  • menționăm că valoarea totală a programului pentru școli al României în anul școlar 2017-2018 este de 81.975.806,7 euro incluzând si finanțarea din bugetulnațional în valoare de 63.877.124,7 euro;

Buget UE pentru România/an școlar 2018/2019:

  • 610.684 euro stabilit pentru fiecare componentă a programului – schema de fructe şi legume 6.866.848 euro şi schema de lapte 10.743.836 euro;

Pentru utilizarea cât mai eficientă a bugetului european România a solicitat pentru anul școlar 2017-2018, transferul a 20% din fonduri – aproximativ 1.373.370 euro destinat componentei de fructe/legume către componenta de lapte și produse lactate, ținând cont de numărul de autorități contractante care au încheiat acorduri cadru/contracte de furnizare.

De asemenea, România a solicitat repartizarea suplimentară de fonduri neutilizate de alte state membre. În urma acestor demersuri pentru anul școlar 2017/2018, România a obținut 12.605.204 euro pentru componenta lapte, respectiv 366.256 euro în plus față de suma transferată de la componenta fructe – legume.

Conform recomandărilor Ministerului Sănătății, pentru un aport de fibre alimentare, elemente minerale sau vitamine care în final înseamnă un aport energetic important, produsele de panificație – corn, baton, covrigi simpli sau biscuițiuscați – trebuie preparate din făină integrală, fără adaosuri de zahăr, îndulcitori sau alți aditivi alimentari, cu posibilitatea de a adăuga amestecuri de semințe (floarea-soarelui, dovleac, in şi/sau mac).

Pentru asigurarea diversitățiidistribuției produselor şi pentru a evita instalarea monotoniei în consumul produselor oferite prin Programul pentru școli al României, dar şi pentru a acorda prioritate laptelui se apreciază că o alternare a porțiilor per categorie de produs poate reprezenta o soluție. (3 zile lapte/lactate, 2 zile legume/fructe)

Distribuția săptămânală va cuprinde două porții de fructe şi/sau legume, două porții de lapte, o porție de produse lactate şi cinci porții de produse de panificație, repartizate după cum urmează: porția de fructe şi/sau legume va fi însoțită de covrigi simpli şi/sau biscuițiuscați, iar porția de lapte şi cea de produse lactate va fi însoțită de corn sau baton.

Pentru a se asigura un tratament egal, în cazul acordurilor-cadru nou-încheiate de către autoritățile contractante, se pot acorda produsele specificate pentru un număr egal de zile pe săptămână, similar cu prevederile acordurilor-cadru aflate în derulare ale altor autorități contractante, cu încadrarea în sumele alocate în buget cu această destinație.

Prin paleta varietală a produselor asigurate prin Program se acordă  șansa unui acces la o nutriție diversificata, care asigură o creștere sănătoasă și imprimă un mod de viață sănătos.

MADR

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *